Cena činí 350,- Kč za 1 normostranu

včetně úředního ověření.

Cena za tlumočení činí 750,- za 1 hodinu

za každou započatou hodinu (včetně úředního ověření).

Termíny dodání

Překlady kratších dokumentů v rozsahu ca. do 10 stran do druhého pracovního dne, u většího rozsahu vždy dle dohody. Maximální dodací lhůta zpravidla 2-3 kalendářní dny.

Způsob úhrady

Úhrada za překlady je možná v hotovosti, převodem na bankovní účet, pomocí PayPalu nebo platební kartou.

Všeobecné dodací podmínky

 Všeobecné dodací podmínky