JUDr. Petr Studený

soudní tlumočník a překladatel českého a německého jazyka

Telefon: +420 721 820 377

E-mail: petr.studeny@volny.cz

O mně

JUDr. Petr Studený

soudní tlumočník a překladatel jazyka německého jmenovaný Městským soudem v Praze v roce 1991

  • člen Komory soudních tlumočníků České republiky (KST ČR)
  • člen Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP)
  • člen správní rady Hudebního informačního střediska (HIS)
  • člen České mykologické společnosti 
  • Opening Performance Orchestra (2006-2024)
  • re-set production, re-set records (2006-2024)

Narozen v roce 1965 v Brně. Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem byl zaměstnán čtyři roky na právním oddělení v podniku zahraničního obchodu. Od 1. ledna 1991 jsem začal pracovat jako překladatel a tlumočník jazyka německého a v prosinci 1991 byl jmenován soudním tlumočníkem jazyka německého.

Zajímavé zakázky

Překlad původní rozhlasové hry Dům na stráni Wolfganga Altendorfa pro Český rozhlas, stanici Vltava (1996)

Ticho – překlad vybraných textů ze sborníku Johna Cage vydaného pod názvem Silence, z angličtiny s přihlédnutím k německému překladu Ernsta Jandla (1997)

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Gaedertz Vieregge Quack Kreile mnohaletá praxe při překladech evropské legislativy v procesu harmonizace českého a evropského práva (1995 až 2001)

Kompletní překlad trestního spisu do německého jazyka v rozsahu 3500 stran pro Obvodní soud pro Prahu 3 za účelem postoupení spisu k řízení ve Spolkové republice Německo (2006)

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Holásek překlady zakládacích dokumentů a pravidelných výročních zpráv pro investiční fondy Julius Baer a C-Quadrat (2005 až 2009, resp. 2008)

Spolupráce s firmou Commercial Service K + K, s.r.o. na novém vydání slovníkové databáze Millennium verze 8, příspěvek cca. 50000 odborných hesel do česko-německé a německo-české jazykové verze databáze (2013)

Armin Frei, Reflexní škoda v právu na náhradu škody (teoretická právně srovnávací studie), překlad do češtiny (2014)

Lstivá Stéla, námět Franz Fekkette, text Radomil Uhlíř, překlad povídky do němčiny (2015)

Kompletní překlad spisu do českého jazyka v rozsahu 100 stran pro Městský soud v Praze (2018)

Kompletní překlad trestního spisu do českého jazyka v rozsahu 500 stran pro Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy (2020)

Příspěvky do hudebního časopisu HIS Voice a Czech Music Quarterly (2010-2021)

Hudební pořady pro Český rozhlas, stanici Vltava (2016-2020)