JUDr. Petr Studený

soudní tlumočník a překladatel jazyka německého jmenovaný Městským soudem v Praze v roce 1991

člen Komory soudních tlumočníků České republiky (KST ČR)
člen Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP)

Narozen v roce 1965 v Brně. Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem byl zaměstnán čtyři roky na právním oddělení v podniku zahraničního obchodu. Od 1. ledna 1991 jsem začal pracovat jako překladatel a tlumočník jazyka německého a v prosinci 1991 byl jmenován soudním tlumočníkem jazyka německého.

Zajímavé zakázky

Překlad původní rozhlasové hry Dům na stráni Wolfganga Altendorfa pro Český rozhlas, stanici Vltava (1996)

Ticho – překlad vybraných textů ze sborníku Johna Cage vydaného pod názvem Silence, z angličtiny s přihlédnutím k německému překladu Ernsta Jandla (1997)

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Gaedertz Vieregge Quack Kreile mnohaletá praxe při překladech evropské legislativy v procesu harmonizace českého a evropského práva (1995 až 2001)

Kompletní překlad trestního spisu do německého jazyka v rozsahu 3500 stran pro Obvodní soud pro Prahu 3 za účelem postoupení spisu k řízení ve Spolkové republice Německo (2006)

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Holásek překlady zakládacích dokumentů a pravidelných výročních zpráv pro investiční fondy Julius Baer a C-Quadrat (2005 až 2009, resp. 2008)

Spolupráce s firmou Commercial Service K + K, s.r.o. na novém vydání slovníkové databáze Millennium verze 8, příspěvek cca. 50000 odborných hesel do česko-německé a německo-české jazykové verze databáze (2013)

Armin Frei, Reflexní škoda v právu na náhradu škody (teoretická právně srovnávací studie), překlad do češtiny (2014)

Lstivá Stéla, námět Franz Fekkette, text Radomil Uhlíř, překlad povídky do němčiny (2015)