Provádím soudně ověřené překlady všeho druhu pro firmy i jednotlivce z/do jazyka německého. Provádím odborné překlady (právnické, ekonomické a technické překlady) bez soudního ověření z/do německého jazyka. Poskytuji tlumočnické služby s úředním ověřením i bez úředního ověření pro firmy i jednotlivce z/do jazyka německého.

Cena činí 350,- Kč za 1 normostranu

včetně úředního ověření.

Cena za tlumočení činí 750,- za 1 hodinu

včetně úředního ověření. Nejsem plátce DPH.

Soudní překlady pro firmy

 • zakladatelské listiny, stanovy, společenské smlouvy, zřizovací listiny
 • plné moci, pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy, bankovní garance
 • znalecké posudky
 • due diligence, studie proveditelnosti
 • smlouvy o převodu obchodního podílu
 • notářské zápisy, výpisy z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí
 • všechny typy právních stanovisek a analýz, rozsudky, důkazní materiál ve sporech
 • obchodní korespondence, faktury apod.
 • normy, zákony a úřední nařízení všeho druhu
 • účetní závěrky, audity, daňová přiznání, finanční a daňové expertízy

Soudní překlady pro jednotlivce

 • osobní doklady (rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy)
 • vysvědčení ze všech druhů škol, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, certifikace, osvědčení
 • řidičské průkazy, různá oprávnění, vysvědčení o absolvování kurzů, pojistky, výpisy
  z trestního rejstříku, bankovní výpisy
 • plné moci, policejní protokoly, podpisové vzory
 • závěti, notářské zápisy, rozsudky o rozvodu, všechna podání k soudu
 • všechny druhy smluv (nájemní, o obstarání věci, o dílo apod.)

Tlumočení pro firmy

 • notářské zápisy, valné hromady
 • soudní jednání

Tlumočení pro jednotlivce

 • jednání na úřadech všeho druhu
 • dědická řízení

Spolupráce s portálem www.tlumoceni-preklady.cz

tlumočení
překlady němčina
soudní překlady

Spolupráce s portálem www.navolnenoze.cz